09-08-2021

Rollen, namen en rugnummers in het testvak

Fatih Topcuoglu is een van onze ervaren Test Automation Specialisten. Hij kroop in zijn pen en nam ons mee in zijn visie over het testvak. In deze blog staat hij stil bij de diverse rollen die testers kunnen dragen binnen een project. Lees zijn verhaal.

 

Tegenwoordig worden veel termen gebruikt voor testers in de markt. Bij mij werkt het soms verwarrend en in enkele gevallen zegt het iets over de verwachtingen vanuit de organisaties. Ons speelveld bevindt zich vooral tussen vraag en aanbod. Wat zeggen bijvoorbeeld termen als Test Automation Engineer, Test Automation Specialist en soms Test Architect? Het is belangrijk om als ‘aanbieder’ en ‘vrager’ dezelfde definities te hanteren om de juiste profielen aan de juiste projecten te koppelen. Duidelijkheid en een goede filter aan de voordeur voorkomen teleurstellingen achteraf. En soms kan de vraag vanuit de organisaties niet volledig ingevuld worden omdat de gevraagde profielen schaars zijn. In dat geval kan een organisatie er bewust voor kiezen om iemand de kans te geven om bepaalde skills gedurende het project op te doen. Bij mijn laatste projecten werd er tijdens de selectieprocedures veelal gelet op karakter en bereidheid om nieuwe skills aan te leren. Ik zit zelf al 15 jaar in het vak. In deze periode heb ik vele klanten mogen meemaken en heb ik verschillende rollen vervuld. Tegenwoordig schrijf ik graag code en zit ik het liefste heel dicht tegen de ontwikkelaars aan. In mijn optiek wordt kwaliteit mede bepaald bij de start van een ontwikkeltraject en daarmee bij het schrijven van de eerste regel applicatie code. Anders loop je het gevaar om ‘technische’ schuld op te bouwen en het inlossen van deze schuld wordt duurder naarmate het project vordert. Hieronder probeer ik mijn licht te werpen op de definities van de verschillende (technische) rollen. Dit is een ‘top-down’ beschrijving, op basis van mijn eigen interpretatie.

 

Test Architect

Een Test Architect rol zul je in de praktijk niet vaak tegenkomen. Die ene keer dat je het wel ziet, is waarschijnlijk bij een klant die net aan het opstarten is met testautomatisering. De gebruikte ‘Tech Stack’ en het algehele beleid over ‘Software’ ontwikkeling zullen medebepalend zijn bij de keuzes voor testautomatisering. Als voor de applicatie(s) code Java is gekozen, is het wellicht handig om de testcode ook in Java te schrijven. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de keuze van de ‘repository’- en de pipeline tooling. In deze rol zul je samen met de stakeholders het test beleid zowel technisch als procesmatig richting moeten geven.

 

Test Automation Specialist

Een Test Automation Specialist dient in staat te zijn om een testautomatisering ‘framework’ op te zetten met de richting en middelen die hem of haar toegereikt zijn. Het opzetten omvat het ontwikkelen inclusief de inrichting van de pipeline. Idealiter dient deze aangesloten te zijn op de applicatie pipeline. Bij een wijziging van de applicatiesoftware wordt er een ‘softwarefabriek’ in gang gezet met als onderdeel de automatische testscripts. Bij het falen van de testen zou de softwarewijziging niet naar productie overgeheveld mogen worden. Zij zitten dicht tegen de ontwikkelaars aan en schrijven waar nodig mee met de ‘unit’ testen. Een solide basis van de gekozen programmeertaal, de pipeline en de gekozen tools is een pré.

 

Test Automation Engineer

Een Test Automation Engineer dient in staat te zijn om testgevallen te automatiseren aansluitend op de ingerichte testautomatisering ‘framework’. Buiten de testscripts is hij of zij in staat om code te ‘refactoren’, hiermee dienen zij een solide basiskennis te hebben van de gekozen programmeertaal.

 

Staar je niet blind op vaardigheden

Ooit vertelde een wijze man mij dat karakter en persoonlijkheid belangrijker zijn dan de skills die een persoon heeft. Dat laatste kan nog altijd aangeleerd worden. Daarom vind ik dat je je niet moet blindstaren op de skills. Het is namelijk erg belangrijk dat de persoonlijke aansluiting en bereidheid om nieuwe zaken aan te leren aanwezig zijn.

 

Om volledige duidelijkheid te creëren binnen projecten is het van belang dat bij de aanvang van een project goede basis afspraken gemaakt worden. Afspraken waarbij er over dezelfde termen en definities gesproken wordt. Dat vormt namelijk het ideale uitgangspunt voor organisaties en consultants om de juiste profielen op de juiste plek te krijgen en projecten tot een goed resultaat te brengen.

 

 

fatih.jpg