03-08-2021

Waar of niet waar?

Waar of niet waar? De Scrum Master coacht binnen het Scrum Team en het is de taak van de Agile coach om de organisatie te coachen.

In de praktijk heerst er nog wel eens de perceptie dat de Scrum Master zich specifiek hoort te richten op het Scrum Team waarin hij of zij actief is en dat deze geen aandacht geeft aan het meenemen van de organisatie. Bij grote organisaties is er vaak een Agile Coach aanwezig die zich richt op de organisatie, waardoor Scrum Masters zich wellicht minder geroepen voelen om buiten het team te kijken.

In dit artikel legt Patricia Verploegh Chassé uit dat dit een misvatting is en de rol van een Scrum Master meer behelst.

Hoewel Agile coaches inderdaad hun aandacht over het algemeen op de brede organisatie richten, wil dit niet zeggen dat de Scrum Master zich enkel met zijn of haar Scrum Team hoort bezig te houden. Het is voor een Scrum Master net zo belangrijk om ook de organisatie in de adoptie van Scrum mee te nemen, vooral de omgeving dichtbij het Scrum Team.

 

Een Scrum Master is geen junior Agile Coach

Het is een misvatting dat een Scrum Master een junior Agile Coach is. Dat komt wellicht omdat, in de praktijk in sommige organisaties, de Agile Coach als taak heeft de Scrum Masters te coachen. Een Agile Coach beschikt doorgaans niet enkel over kennis van Scrum, maar ook van andere Agile frameworks. Dit wordt minder van Scrum Masters verlangd, al zijn er natuurlijk genoeg die deze kennis ook hebben.  

 

Gemiste kans

Door de Scrum Master enkel binnen het team te laten handelen, worden er kansen gemist. De Scrum Master ‘mag’ dan enkel opereren op het niveau van het team, terwijl de Agile Coach wel organisatie breed ‘mag’ handelen. Het gevaar ontstaat soms dat de Agile Coach niet over de juiste input beschikt, omdat hij of zij er te ver van de situatie af staat. Een Scrum Master kijkt verder dan enkel het Scrum Team. Een goed begrip leidt tot een goede samenwerking: met de klant, met stakeholders en anderen in de organisatie. Want samen kom je tot de beste oplossingen en dus de meeste waarde voor de klant.

 

De Scrum Guide

Bij twijfel biedt de Scrum Guide altijd duidelijkheid. In deze gids staan de kaders van Scrum helder beschreven, zo ook de duidelijke taken van een Scrum Master.

De Scrum Master dient het Development Team, de Product Owner en de gehele organisatie op verschillende manieren, waaronder:

  • Het leiden, trainen en coachen van de organisatie in haar Scrum adoptie;
  • Het plannen en adviseren van Scrum implementaties binnen de organisatie;
  • Het helpen van medewerkers en stakeholders bij het begrijpen en toepassen van een empirische aanpak voor complex werk; en,
  • Het verwijderen van barrières tussen belanghebbenden en Scrum Teams.

 

Als Scrum Master dien je je bewust te zijn van de diversiteit aan taken die deze verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ben je bewust van wanneer en hoe je bepaalde principes en competenties toe kunt passen. Uiteraard met het onderliggende doel om mensen de wereld van Scrum te laten begrijpen. Een actueel overzicht van de Scrum Guide lees je hier.

 

De Agile Coach

Er is geen specifieke omschrijving van de taken van een Agile Coach. Die worden eigenlijk bepaald door de behoefte van een organisatie. De kern bestaat uiteraard uit de adoptie van Agile ondersteunen. Scrum is een vorm van Agile werken en zo zou je dus ook kunnen zeggen dat een Scrum Master één van de vele vormen van een Agile Coach is.