21-04-2021

Feedback binnen een Scrum team

Feedback geven en ontvangen binnen een Scrum team

Met regelmaat organiseren we vanuit onze Agile Commun_IT workshops omtrent het onderwerp ‘Agile werken’. Deze workshops worden o.a. gehost door Agile Consultant Patricia Verploegh Chassé. Afgelopen vrijdag 17 april was het onderwerp ‘Feedback’.

Feedback geven en ontvangen is een belangrijk onderdeel binnen de scrumwaarde ‘Openness’. Het draagt bij aan een open werkcultuur waarbij iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te delen. Feedback geven en ontvangen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar ook mensen die geen moeite hebben met hun mening delen, geven niet altijd op de juiste manier feedback. In een Scrum team kunnen deze verschillen een goed idee of oplossing tegenwerken.

 

Is Feedback altijd een cadeautje?

Tijdens de workshop werd er gewerkt met drie break-out sessies. Deze break-outs zijn bedoeld om deelnemers aan het denken te zetten zodat zij zelf inzicht krijgen in hun manier van feedback geven. Zo kunnen ze ook leren van elkaar. Tijdens de eerste break-out sessie was de vraag: ‘Is feedback altijd een cadeautje?’ Patricia: ‘’De deelnemers waren het er al snel over eens dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Het gaat vooral om de manier waarop de feedback gegeven wordt. Als het positief of negatief is maar niet onderbouwd wordt, dan blijven het lege woorden. Constructieve feedback is wél een cadeautje. Hierbij hoor je meteen waarom iets goed is of juist beter kan. Ook het ontvangen van een compliment goed moet gebeuren. Veel mensen zijn geneigd complimenten die ze krijgen af te zwakken of weg te wuiven. Maar een deelnemer vergeleek het met een bos bloemen krijgen. Daar neem je ook even de tijd voor om het in een vaas te zetten en je geeft het een mooi plekje. Zo hoort dat ook met een compliment.’’

 

Toen we nog klein waren

Tijdens de tweede break-out sessie werd de deelnemers gevraagd of ze konden vertellen over hoe ze als kind het geven en ontvangen van feedback ervaren hebben. Dit bepaalt namelijk veel voor je latere leven. Alleen al dit inzicht was een eyeopener voor de deelnemers.

Hierbij kwamen ook de punten discussie en conflict naar voren. Patricia: ‘’Bij Agile werken zijn discussies heel waardevol. Juist tijdens discussies komen de beste oplossingen en ideeën naar voren. Binnen een Scrum team is het juist niet waardevol om het altijd maar eens te zijn met iedereen om conflicten te vermijden. Om deze situatie te voorkomen wordt feedback gedeeld en ontvangen volgens een aantal regels. Op die manier creëer je juist die open cultuur waar je naar op zoek bent binnen een Scrum team.’’

 

Feedback volgens het OSCAR-model

Tijdens de derde break-out sessie gingen de deelnemers zelf aan de slag met feedback geven. Ze bedachten hiervoor zelf een situatie die kan plaatsvinden op de werkvloer en moesten de feedback die ze gaven opbouwen volgens het OSCAR-model. 

 

OSCAR staat voor:

  • Observatie: Hierin beschrijf je wat je zelf hebt geobserveerd aan de feedback-ontvanger. Wat gaat er in jouw ogen niet goed en hoe zou dit beter kunnen? Hierin vermijd je negatieve woorden en houd je de toon vriendelijk en zakelijk.
  • Situatie: Hierin beschrijf je wanneer de situatie plaatsvond. Bijvoorbeeld: ‘’Tijdens het overleg gisterochtend..’’. Zo geef je de feedback-ontvanger een direct voorbeeld die zij herinneren.
  • Consequentie: Vertel de feedback-ontvanger welke consequentie zijn/haar actie had. En wat de impact hiervan is.
  • ·Actie: Bied de feedback-ontvanger een oplossing aan. Als feedback-gever is het belangrijk dat je niet alleen maar ‘zend’ maar ook actief meedenkt in de oplossing.
  • ·Resultaat: Geef de feedback-ontvanger aan welke winst er wordt behaald wanneer hij/zij de zojuist gegeven feedback opvolgt. Hiermee rond je jouw feedback af.

 

Patricia vertelt daarover: “De diverse situaties en het OSCAR-model werden uitgebreid onder de deelnemers besproken. Door het uitvoeren van de opdracht en het direct krijgen van feedback op hun methode, hadden alle deelnemers een helder beeld van feedback geven en ontvangen. De opgedane kennis kunnen zij direct toepassen binnen hun Scrum team.’’

 

Wil jij jezelf ook ontwikkelen op het gebied van Agile werken? Blijf dan op de hoogte van onze workshops en volg onze Agile Commun_IT.