26-03-2019

OCA Java SE8 Programmer I

Binnen Immune-IT is een groep Java-fanatiekelingen vorig jaar gestart met de voorbereiding voor het OCA Java SE 8 Programmer 1 examen. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer een Test Automation Engineer dit examen doet en haalt, hij/zij een niveau bereikt heeft waarmee op meerdere vlakken toegevoegde waarde geleverd kan worden aan het team of bij de klant waar de professional is ingezet én dat de professional meer voldoening uit zijn werk kan halen:

  • Zelfstandig testframeworks bedenken en opzetten in Java
  • Effectiever testen van Java applicaties
  • Zelf Java ontwikkelen
  • Inzicht in de denkwijze van ontwikkelaars
  • Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van Java


Hoe pakken we dit aan? De groep deelnemers werkt zichzelf op basis van het boek “OCA Java SE 8 Programmer I Certification Guide” van Mala Gupta door de stof. In dit boek worden verschillende onderwerpen op een dynamische, pakkende manier, in logisch ingedeelde hoofdstukken, uitgelegd. Per hoofdstuk is er een aantal “Sample Exam Questions” en “Twist in the tale”-vragen. En dit is precies waar de kracht van de groep naar boven komt. De groep komt namelijk op regelmatige basis bij elkaar om per hoofdstuk deze vragen gezamenlijk door te nemen. Dit leidt tot verschillende inzichten, discussies en het elkaar helpen te begrijpen van de stof. Indien nodig gaan we aan de hand van de code die in de vragen genoemd wordt op onderzoek uit door verschillende varianten op groot scherm uit te proberen (nadat de uitkomst uiteraard eerst zelf voorspeld wordt).

Deze aanpak (die dus bestaat uit een groot gedeelte zelfstudie, maar met de voordelen van klassikaal opdrachten uitvoeren, discussiëren en toelichten) leidt tot een leuke groep collega’s, die elkaar naar een hoger niveau tilt. We zien dat de drive blijft bestaan om het certificaat te halen en dat door de tijd heen het niveau stijgt tot het niveau waarbij dit mogelijk gaat worden.

Inmiddels zijn we in de fase dat we via “Full Mock Exams” de puntjes op de i zetten en ons voorbereiden op het daadwerkelijke examen. We verwachten in de loop van het jaar het examen te kunnen doen met de professionals.