Expertises

Software testing

De formele definitie van software testen is het vaststellen van in hoeverre de software aan de eisen voldoet. Hierbij is het van belang te weten wat er getest gaat worden (het testobject), de eisen (de testbasis), wanneer er getest gaat worden en hoe er getest gaat worden (methode).

Uniek op het gebied van software testing

Immune-IT is in 2006 gestart als een testbedrijf pur sang en heeft een divers bestand aan testprofessionals. Elke professional heeft zijn of haar eigen skills en ervaring. Maar wat onze mensen gemeen hebben, is de mentaliteit om een stap harder te lopen voor een klant, om datgene te bieden wat in de context van de klant nodig is. Niet “op de rem trappen”, maar pro-actief en pragmatisch te werk gaan. De professionals worden vanuit Immune-IT begeleid, ondersteund en gecoacht. Wanneer u het software testen aan Immune-IT over laat, dan kunt u rekenen op de kennis en kunde van het gehele bedrijf.

Time-to-market

Immune-IT helpt zijn klanten met het bereiken van hun doelstellingen. Time-to-market is vaak een bepalende factor in het welslagen van een project. Test professionals van Immune-IT zijn kritisch ten aanzien van de kwaliteit van het geteste product, systeem of dienst, maar werken te allen tijde oplossingsgericht binnen de context van de klant.

In de afgelopen jaren zien we een verandering van waterval naar Agile/Scrum naar DevOps. Een ontwikkeling die andere eisen stelt aan IT professionals op het gebied van communicatieve skills en technische vaardigheden. Daarop heeft Immune-IT met buitenlandse specialisten als Cem Kaner en Michael Bolton, maar ook Pekka Clark ingespeeld om professionals te voorzien van deze veranderde vaardigheden. Daar waar bij waterval, het V-model en TMap vooral gefaseerd werd gewerkt zien we bij Agile en DevOps een continue inspanning van testactiviteiten maar ook dat van testers meer wordt verwacht dan alleen maar testen. Centraal voor Immune-IT blijft echter “wat wil de klant” en “wat kunnen wij doen om dat te bereiken”?

Hier werken onze Software Testers

Klaar om impact te maken ?

Sluit je aan bij onze club van happy & future-proof experts.